Firma are o echipa de consilieri si avocati specializati in servicii juridice pentru recuperarea creantelor comerciale si colaboreaza cu firma de detectivi particulari care fac verificari si investigatii pentru gasirea bunurilor debitorului si aflarea de informatii care sa duca la recuperarea debitului.

Dupa semnarea contractului de mandat, clientul pune la dispozitia firmei actele care dovedesc existenta debitului . Acestea sunt analizate iar firma de detectivi culege informatii despre debitor. Comisionul de succes care va fi platit firmei , se va negocia cu clientul si se va mentiona in Anexa contractului.

Metodele noastre de lucru sunt in conformitate cu legea si actionam cu discretie pentru a nu aduce prejudicii imaginii clientilor nostrii. Toate activitatile firmei sunt confidentiale si numai clientul va beneficia de informatiile obtinute pe parcursul verificarilor si a recuperarii debitului.

 

SC DEBT RECOVERY LIVING LEGEND SRL
RECUPERARI DEBITE
mobil : 0745189426 , tel / fax +40 0363 110 767
e-mail : legenda@bistrita.ro
www.legenda.bistrita.ro

 The company has a team of advisors and lawyers specialized in commercial debt recovery legal services and private detective working with the company that make checks and investigations to find the debtor’s assets and finding the information flow leading to recovery.

After signing the warrant, the client company provides documents proving the existence of flow. These are analyzed and the company of detectives gather information about the debtor. Success fee to be paid the firm will negotiate with the client and will be mentioned in the annex.

Our working methods are in accordance with the law and act with discretion so as not to damage the image of our clients. All business activities are confidential and only the customer will benefit from information obtained during inspections and debt recovery.

 

SC DEBT RECOVERY LIVING LEGEND SRL

mobil : 0745189426 , tel / fax +40 0363 110 767
e-mail : legenda@bistrita.ro
www.legenda.bistrita.ro